302 Found

302 Found


nginx
意大利评分:三中卫高分悍腰最佳 替补锋霸罪人(1/14)

302 Found

302 Found


nginx

意大利评分:三中卫高分悍腰最佳 替补锋霸罪人

【02】 巴尔扎利 7.4分

巴尔扎利作为首发右中卫出场,他的这一侧不是德国队的攻击重点,因此巴尔扎利没有多少表现的机会。下半场比赛,德国队为数不多的一次右路攻击撕开了裂口,制造了进球。

   责编:韩阳  日期:2016-7-3
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx