302 Found

302 Found


nginx
4耻辱数据证斗牛王朝落幕:1丢人纪录28年未见(1/5)

302 Found

302 Found


nginx

全场被7次射正

此外西班牙队对阵意大利队,全场比赛被对手7次射正,这也是自1984年小组赛同联邦德国队的比赛之后之后,被射正次数最多的一场比赛。

   责编:蒋云飞  日期:2016-6-28
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx