302 Found

302 Found


nginx
欧洲杯24队评分:德国西班牙被看低 格子军最高(1/24)

302 Found

302 Found


nginx

A组-阿尔巴尼亚

面对东道主法国,顽强的阿尔巴尼亚几乎是坚持到了最后一分钟,才突然崩盘的。而生死战击败实力在自己之上的罗马尼亚,也算不大不小的奇迹。可惜由于进球数上的劣势,阿尔巴尼亚没能实现进军淘汰赛的梦想。

评分:B

   责编:李宇坤  日期:2016-6-24
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx