302 Found

302 Found


nginx
欧洲杯24队评分:德国西班牙被看低 格子军最高(1/24)

302 Found

302 Found


nginx

E组-意大利

被看做是50年来最弱意大利的蓝衣军团,居然提前出战,锁定头名,不免让人为之一惊。但最后一战尽遣替补的意大利意外不低爱尔兰,还是显示了球队板凳深度的不足。

评分:C+

   责编:李宇坤  日期:2016-6-24
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx