302 Found

302 Found


nginx
瑞典评分:门神高接低挡队内最高 伊布发挥欠佳(1/14)

302 Found

302 Found


nginx

瑞典评分:门神高接低挡队内最高 伊布发挥欠佳

04 格兰奎斯特 7.6分

格兰奎斯特在中卫位置表现稳健,虽然对方多次边路传中,但是他领衔的后防线都予以瓦解。只是面对纳因戈兰的远射,他无能为力。

   责编:罗彦昆  日期:2016-6-23
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx