302 Found

302 Found


nginx
瑞比战看点:红魔三叉戟盼再发威 伊布或迎绝唱(1/3)

302 Found

302 Found


nginx

看点三:伊布迎绝唱

看点三:伊布迎绝唱

伊布曾经参加过三次欧洲杯,且都有进球,不过在本届欧洲杯上,瑞典发挥糟糕,前两场比赛居然没有一次射正,这同伊布的低迷有关。如果瑞典在本届欧洲杯上无法获得一场胜利的话,那么他们会打道回府,此前伊布也明确表示,欧洲杯后,他会从国家队退役,也就是说,对阵比利时,有可能是伊布在欧洲杯上的绝唱。

(苏打水)

   责编:zhangxu  日期:2016-6-21
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx