302 Found

302 Found


nginx
球迷家属须知:他看的不是欧洲杯 视足球如生命(1/10)

302 Found

302 Found


nginx

球迷家属须知:他看的不是欧洲杯 视足球如生命

6.很多球迷在看球时都会不自觉地化身“懂球帝”,如果你的球迷男朋友兴高采烈地和你说一大堆外国人名、战术分析和专业术语,再加上事后孔明和马后炮,听他说说吧,不明白也不用问,因为他也不知道自己在说什么。你只要听完给他一个“你好厉害喔”的表情,家庭生活一定万般和谐。

   责编:罗彦昆  日期:2016-3-16
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx