302 Found

302 Found


nginx
球迷家属须知:他看的不是欧洲杯 视足球如生命(1/10)

302 Found

302 Found


nginx

球迷家属须知:他看的不是欧洲杯 视足球如生命

5.如果球迷的主队输了球,要包容他暂时的坏脾气。对于球迷来说,自己主队的比赛结果往往会影响自己好几天的心情。而如果球队在关键比赛中失利,作为球迷当然会心情低落,这时他往往会焦躁、乱发脾气,作为家属,应该以宽容和理解的态度来对待这种暂时性的“大姨夫”现象。

   责编:罗彦昆  日期:2016-3-16
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx